deutschland de Metanavigation app české

české

Vysvětlení ochrany dat pro použití komunikačního modulu WCM-COM jakož i popř. příslušné aplikace (App verze iOS- a Android)

"S komunikačním modulem WCM-COM jsou Vámi zaváděny pozice, nastavení na Vašem topném systému -weishaupt-. Předpokladem je, že jste svůj koncový přístroj (PC, mobilní telefon) připojili pomocí (W)LAN s WCM-COM. Nastavení můžete také zavést pomocí App pro WCM-COM. Přitom mohou být napadeny osobní údaje. Zachování zákonné ochrany dat a tím ochrana Vašich osobních údajů je důležitým požadavkem -weishaupt-. Které údaje shromažďujeme a co k ochraně Vašich údajů podnikáme, Vám rádi následně vysvětlíme."

1. Všeobecně

1.1 Odpovědnost přebírá Max Weishaupt GmbH, 88475 Schwendi. Vaše osobní údaje budeme pouze ukládat a zpracovávat, protože toto je vyžadováno pro splnění a vylepšení naší výsledné činnosti. Zpravidla budeme tyto údaje u Vás sami shromažďovat a přitom Vám vysvětlovat úmysl shromažďování. Nebudou-li tyto údaje shromažďovány přímo u Vás, budeme Vás o tom informovat.

1.2 -weishaupt- toto vysvětlení ochrany dat čas od času upravuje bez předchozího oznámení se změnou zákona nebo aplikace práva.

2. Rozsah platnosti tohoto vysvětlení ochrany údajů

2.1 Spolkový zákon ochrany údajů (BDSG) a zákon Telelekomunikací (TMG) mají za cíl ochranu Vašich osobních údajů. Mezi to patří údaje, které Vaše osoba může přiřadit (např. Vaše jméno, Vaše telefonní číslo nebo Vaše E-Mail-adresa). Informace, které mohou být přeneseny nepřímo, s Vaší skutečnou identitou mezi to nepatří.

2.2 Toto vysvětlení ochrany údajů platí výhradně pro zpracování osobních údajů, ke kterému dochází při přístupu na Váš -weishaupt- systém vytápění s pomocí WCM-COM (a popř. WCM-COM App) přes Internet. Při ovládání Vašeho vytápěcího zařízení výhradně přes Vaši místní síť LAN nebo WLAN nejsou sdíleny žádné osobní údaje na -weishaupt-.

3. Shromažďování a zpracování osobních údajů

3.1 S WCM-COM a popř. App můžete přes Internet kontrolovat a ovládat nastavení Vašeho -weishaupt- systému vytápění. Internetové spojení je zřízeno jen z Vašeho pověření. Zvolením této možnosti, budete nejdříve vyzváni z důvodu hodnověrnosti k zadání ID.
Bezprostředně poté budou na -weishaupt- server zapsány a uloženy časově omezené údaje:

  • ­ Vaše IP-adresa (tu však ukládáme do paměti na 7 dní, ne déle),
  • ­ datum a doba trvání přístupu,
  • ­ systém provozu Vašeho koncového přístroje,
  • ­ Vámi zvolená přezdívka,
  • ­ ID, které je zapotřebí k hodnověrnosti a ke spojení přístroje,
  • ­ druh provozu Vašeho topení (např. normální provoz, odstavení z provozu), jakož i
  • ­ žádaná hodnota, skutečná hodnota a časový program.

Pokud přistupujete pomocí App na WCM-COM, dodatečně:

  • ­ Vaše IMEI, tedy číslo přístroje, (při ioS přístrojích: UDID)
  • ­ Vaše číslo karty (IMSI)

Do paměti nebudou uloženy Vaše číslo mobilu, název telefonu, údaje o místě, nebo jiné údaje na Vašem Smartphonu.

3.2 Kromě toho uložíme do paměti Vaše osobní údaje pouze poté, když nám tyto zašlete, tedy např. když nám zašlete informace. V tomto případě se Vás optáme na jisté osobní údaje, které jsou nezbytné pro uskutečnění servisu. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou, všechny ostatní údaje nám sdělené jsou nepovinné.

4. Účel vyšetření

Výše uvedené údaje jsou výhradně shromažďovány za účelem, aby bylo usnadněno uplatnění služby (tedy: kontrola a ovládání Vašeho -weishaupt- topného zařízení přes internet, ukládání Update, a j.).

5. Další předání na třetího, bez přenosu do mimoevropské země

5.1 Vaše údaje nebudou bez Vašeho předchozího vydány nikomu třetímu, leda existuje-li právní povinnost k vydání.

5.2 Vaše údaje budou uloženy a použity jen ve Spolkové republice Německo. Zejména když nedochází k žádným přenosům v mimoevropských státech.

6. Souhlas

Je-li ve vyjímečných případech požadováno svolení o použití Vašich osobních údajů, poprosíme Vás důrazně o to před zprostředkováním údajů na nás. To může být příkladný způsob případu, když dojde k technickým problémům s App a zpráva o poruše má být odeslána na -weishaupt-.

7. Cookies a profil užívání

V rámci použití App nedochází ke sledování Vašich aktivit (Tracking) ani ke zřizování uživatelských profilů. Cookies při použití App nejsou aplikovány.

8. Bezpečnost

-weishaupt- Vám nabízí v případech, kdy jste nám zaslali osobní údaje, možnost uzamknout informace pro přenos. Toto uzamčení chrání zveřejnění výměny údajů mezi Vámi a naším webovým serverem a pomáhá předejít zneužití údajů např. při odposlechu. Jako techniku uzamčení používáme TLS (Transport Layer Security). Přitom se jedná o osvědčenou a rozsáhle rozšířenou techniku.

9. Informace a kontakt

Samozřejmě Vám na Váš dotaz sdělíme, zda-li a které údaje vztahující se k Vaší osobě jsou u nás uloženy. Postačí k tomu krátké sdělení na: app-support@weishaupt.de

Sie suchen einen Weishaupt Fachbetrieb in
Ihrer Nähe?

Hier finden Sie Ihren Weishaupt Fachbetrieb
Suchen

Sie wünschen eine persönliche Beratung durch einen Weishaupt Fachmann?