deutschland de Metanavigation app nederlands

nederlands

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van de communicatiemodule WCM-COM alsook evt. van de bijbehorende app (iOS- en Android-versie)

"Met de communicatiemodule WCM-COM kunt u instellingen van uw -weishaupt-verwarmingssysteem veranderen. Hiervoor dient u uw terminal (pc, mobiele telefoon) via internet of (W)LAN aan de WCM-COM te koppelen. U kunt de instellingen van de WCM-COM ook met de app aanpassen. Daarbij kunnen persoonlijke gegevens gebruikt worden. Aan het naleven van de wet op gegevensbescherming en bijgevolg de bescherming van persoonlijke gegevens hecht -weishaupt- veel belang. Welke gegegens we gebruiken en welke stappen we ondernemen om de bescherming van uw gegevens te garanderen lichten we hieronder toe."

1.Algemeen

"1.1 Max Weishaupt GmbH, 88475 Schwendi is verantwoordelijk. Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel opslaan en gebruiken wanneer en in de mate dat het voor de vervulling en verbetering van onze prestaties nodig is. Normaliter vragen we de gegevens aan u en wordt u over het doel ingelicht. Worden de gegevens niet direct aan u gevraagd , dan zullen we u hierover informeren."

1.2 -weishaupt-past deze verklaring van gegevensbescherming zonder voorafgaande aankondiging van tijd tot tijd aan aan een veranderde wetgeving of rechtspraak.

2.Toepassingsgebied van deze verklaring van gegevensbescherming

"2.1 De Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de Telemediengesetz (TMG) dienen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hieronder vallen gegevens die direct aan uw identiteit gelinkt kunnen worden (bijv. uw naam, telefoonnummer, e-mailadres). Informatie die niet meteen aan uw identiteit kunnen gelinkt worden, vallen daar niet onder."

"2.2 Deze verklaring van gegevensbescherming geldt uitsluitend voor de verwerking van persoonlijke gegevens die bij het gebruik van uw -weishaupt-verwarmingssysteem aan de hand van de WCM-COM (en eventueel de WCM-COM app) via internet beschikbaar worden. Bij de sturing van uw verwarmingssysteem uitsluitend via uw lokale LAN of WLAN worden geen persoonlijke gegevens aan -weishaupt- doorgegeven. "

3.Verkrijgen en verwerken van persoonlijke gegevens

"3.1 Met de WCM-COM en evt. met de app kunt u via internet over de instellingen van uw -weishaupt-verwarmingssysteem waken en kunt u deze sturen. Er wordt enkel verbinding met internet gemaakt op uw initiatief. Kiest u deze optie dan wordt u voor uw identificatie eerst om een ID gevraagd. "
Aansluitend worden op de -weishaupt-servers tijdelijk volgende gegevens geregistreerd en opgeslagen:

  • ­ uw IP-adres (dat we niet langer dan 7 dagen opslaan)
  • ­ datum en duur van de toegang
  • ­ het besturingssysteem van uw terminal
  • ­ de nickname die u gekozen hebt
  • ­ ID, dat voor de identificatie en het koppelen van de toestellen nodig is
  • ­ bedrijfsmodus van uw verwarming (bijv. normale werking, verlaagde werking), alsook
  • ­ gewenste waarden, reële waarden en tijdprogramma's

Wanneer u via de app de WCM-COM bestuurt bijkomend:

  • ­ Uw IMEI, dus toestelnummer, (bij iOS-toestellen: UDID)
  • ­ Uw kaartnummer (IMSI)

Uw mobiel nummer, naam van uw telefoon, plaatsgegevens of specifieke gegevens op uw smartphone worden niet opgeslagen.

"3.2 Daarnaast slaan we persoonlijke gegevens enkel op wanneer u ons deze zelf toestuurt, dus bijv. wanneer u ons een mededeling stuurt. In deze gevallen vragen wij u persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het garanderen van de service. De verplichte velden duiden we aan met een sterretje, de overige gegevens deelt u ons vrijwillig mee."

4. Doel van het vergaren van gegevens

Het doel van het vergaren van bovenstaande gegevens is om de dienst (dus: controle en sturing van hun -weishaupt-verwarmingsinstallatie via internet, downloaden van updates, etc.) mogelijk te maken.

5. Doorgeven aan derden, geen overdracht naar een land buiten Europa

5.1 Wij geven uw gegevens niet door aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij dat er een rechtelijke verplichting voor is.

5.2 Uw gegevens worden enkel in Duitsland opslagen en gebruikt. Er is vooral geen overdracht naar landen buiten Europa.

6. Toestemming

"Wanneer, in uitzonderlijke gevallen, een toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens nodig is, zullen wij u daar vóór de overdracht van de gegevens uitdrukkelijk om vragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er technische problemen zijn met de app en er een foutmelding naar -weishaupt- moet verzonden worden."

7. Cookies en gebruiksprofielen

"In het kader van het gebruik van de app is er geen waarneming van uw activiteiten (tracking) of worden er geen gebruiksprofielen opgesteld. Cookies worden bij de app niet gebruikt."

8. Veiligheid

" -weishaupt- biedt u de mogelijkheid om de informatie te coderen wanneer u persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft. Deze codering beschermt de vertrouwelijkheid van de gegevensuitwisseling tussen u en onze webserver en helpt misbruik van de gegevens bijv. door afluisteren te voorkomen. Als coderingstechniek gebruiken wij TLS (Transport Layer Security). Dat is een erkende en sterk verspreide techniek."

9. Informatie en contact

"Natuurlijk delen wij u op aanvraag mee of en welke persoonlijke gegevens over u bij ons opgeslagen zijn. Hiervoor volstaat een korte mededeling aan app-support@weishaupt.de"

Sie suchen einen Weishaupt Fachbetrieb in
Ihrer Nähe?

Hier vindt u uw Weishaupt installateur
Zoeken

Sie wünschen eine persönliche Beratung durch einen Weishaupt Fachmann?