deutschland de Metanavigation app polskie

polskie

Deklaracja ochrony danych osobowych związana z użytkowaniem modułu komunikacyjnego WCM-COM oraz ew. odpowiednich aplikacji (w wersji na iOS i Androida)

Moduł komunikacyjny WCM-COM umożliwia dokonywanie ustawień w systemie grzewczym –weishaupt- pod warunkiem, że Państwa urządzenie końcowe (komputer osobisty, telefon komórkowy) nawiązało komunikację z modułem WCM-COM poprzez internet lub sieć (W)LAN. Możliwe jest również dokonywanie ustawień przy pomocy aplikacji do modułu WCM-COM. Może być to związane z wykorzystaniem danych osobowych. Bardzo duże znaczenie dla firmy -weishaupt- ma przestrzeganie Ustawy o ochronie danych osobowych oraz bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane są przez nas rejestrowane i jakie kroki podejmujemy w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

1. Informacje ogólne

1.1 Podmiotem odpowiedzialnym jest Max Weishaupt GmbH, 88475 Schwendi. Państwa dane osobowe są zapisywane i przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to warunek wypełnienia lub doskonalenia świadczonych przez nas usług. Zasadniczo dane te są pobierane przez nas bezpośrednio od Państwa, przy czym cel pobierania danych jest Państwu zawsze wyjaśniany. W przypadku gdy Państwa dane zostaną pobrane niebezpośredno zostaniecie o tym fakcie poinformowani.

1.2 W ramach dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych -weishaupt- zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych bez wcześniejszego informowania .

2. Zakres obowiązywania niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych

2.1 Ochrona Państwa danych osobowych jest regulowana przez Federalną Ustawę o Ochronie Danych Osobowych (BDSG) oraz Ustawę o Mediach Elektronicznych (TMG). Dotyczy to danych, które mogą być przyporządkowane do Państwa osoby (np. nazwisko, numer telefonu lub adres mailowy). Kwestie związane z informacjami, których nie można powiązać bezpośrednio z Państwa rzeczywistą identyfikacją, nie są regulowane.

2.2 Niniejsza deklaracja o ochronie danych osobowych dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych, które związane są z dostępem do Państwa systemu grzewczego -weishaupt- za pośrednictwem modułu WCM-COM (oraz ew. aplikacji WCM-COM) poprzez internet. W przypadku zarządzania Państwa systemem grzewczym wyłącznie poprzez lokalną sieć LAN lub WLAN żadne dane osobowe nie są przesyłane do firmy -weishaupt-.

3. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych

3.1 Za pośrednictwem modułu WCM-COM lub ew. aplikacji można poprzez internet monitorować i sterować ustawieniami systemu grzewczego -weishaupt-. Połączenie z internetem jest nawiązywane tylko za Państwa zgodą. W razie wyboru takiej opcji zostaną Państwo poproszeni o podanie numeru ID w celu dokonania autoryzacji.
W konsekwencji na serwerach -weishaupt- będą tymczasowo pobierane i przechowywane następujące dane:

  • ­ adres IP (jednak nie dłużej niż przez 7 dni),
  • ­ data i czas trwania dostępu,
  • ­ system operacyjny urządzenia końcowego,
  • ­ wybrany przez Państwa login,
  • ­ numer ID, który potrzebny jest do autoryzacji i nawiązania komunikacji między urządzeniami,
  • ­ tryb pracy Państwa systemu ogrzewania (np. tryb temperatury normalnej, tryb temperatury obniżonej) oraz
  • ­ wartości zadane, wartości rzeczywiste i programy czasowe.

Dodatkowo w przypadku dostępu do WCM-COM za pośrednictwem aplikacji:

  • ­ numer urządzenia IMEI, (dla urządzeń z ioS: UDID)
  • ­ numer karty (IMSI),

Do danych, jakie nie są przechowywane, należą: numer telefonu komórkowego, nazwa telefonu, lokalizacja, inne dane przechowywane na smartfonie.

3.2 Ponadto dane osobowe są zapisywane tyko wtedy, gdy są one przesyłane do nas przez Państwo od siebie, a więc np. w razie przesłania do nas wiadomości. W takiej sytuacji prosimy Państwa o podanie określonych danych osobowych, które potrzebne są do świadczenia usług. Informacje obowiązkowe oznaczane są gwiazdką, wszystkie pozostałe dane są podawane przez Państwa dobrowolnie.

4. Cel pobierania danych osobowych

Ww. dane są rejestrowane wyłącznie w celu dostarczenia żądanej usługi (a więc: monitorowania i sterowania Państwa systemem grzewczym -weishaupt- za pośrednictwem internetu, pobierania aktualizacji itp.)

5. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim oraz poza kraje Europy

5.1 Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania od Państwa takowej zgody, chyba że będziemy do tego prawnie zobligowani.

5.2 Dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Dane te nie są przekazywane do krajów leżących poza Europą.

6. Wyrażenie zgody

Jeżeli w danym przypadku wymagana będzie zgoda na wykorzystanie Państwa danych osobowych, zostaną o to Państwo wyraźnie poproszeni przed przekazaniem nam tych danych. Może mieć to miejsce na przykład w przypadku wystąpienia problemów technicznych z aplikacją oraz konieczności wysłania informacji o błędzie do -weishaupt-.

7. Pliki Cookies oraz profile użytkownika

W ramach korzystania z aplikacji nie odbywa się ani monitorowanie Państwa aktywności (Tracking), ani tworzenie profilów użytkownika. Pliki Cookies nie są wykorzystywane w ramach korzystania z aplikacji.

Bezpieczeństwo

We wszystkich przypadkach przesyłania do nas danych osobowych firma -weishaupt- zapewnia szyfrowany transfer danych. Szyfrowanie danych gwarantuje poufność danych przesyłanych na nasz serwer i pomaga chronić te danych przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem np. poprzez podsłuch. Do szyfrowania danych wykorzystywany jest protokół TLS (Transport Layer Security). Jest to powszechnie znana i stosowana technika szyfrowania danych.

9. Informacje i dane kontaktowe

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania związane z tym, czy i jakie dane osobowe są u nas przechowywane. Aby uzyskać taką informację, wystarczy wysłać krótkie zapytanie w tej sprawie na adres: app-support@weishaupt.de

Sie suchen einen Weishaupt Fachbetrieb in
Ihrer Nähe?

Hier finden Sie Ihren Weishaupt Fachbetrieb
Suchen

Sie wünschen eine persönliche Beratung durch einen Weishaupt Fachmann?