deutschland de Metanavigation app svenska

svenska

Databeskyttelseserklæring for anvendelse af kommunikationsmodulet WCM-COM samt evt. den tilhørende App (iOS og Android-version)

Kommunikationsmodulet WCM-COM gør dem istand til at foretage ændringer i Deres varmesystem. Det forudsættter at De har PC eller mobiltelefon og at WCM-COM modulet er koblet til internettet. Således kan man foretage ændringer på WCM-COM modulet ved hjælp af App'en. Personfølsomme data og dermed beskyttelse af dissse oplysninger er derfor vigtig for Weishaupt. Hvilke data der bliver gemt og hvordan vi beskytter dem bliver forklaret nedenfor.

1. Generelt

1.1. Ansvarlig er Max Weishaupt GmbH, 88475 Schwendi. Vi vil kun gemme og bearbejde Deres personlige oplysninger, hvis og såfremt det gavner funktionen. I reglen er det data der bliver registreret af Dem selv og De oplyser selv formålet med registreringen. Bliver disse data ikke gemt direkte hos Dem, bliver De underrettet herom.

1.2 Weishaupt tilpasser denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden uden forudgående bekendtgørelse af en ændret lovgivning eller retspraksis.

2. Gyldighedsområde for denne databeskyttelseserklæring

2.1 Databeskyttelses loven og tele-medie loven, er til for at beskytte deres personlige oplysninger, herunder hører personlige data såsom, navn, telefon-nr., e-mail og andet, oplysninger som ikke har personlig karakter, hører ikke herunder.

2.2 Denne databeskyttelseserklæring gælder udelukkende for bearbejdning af personrelaterede data, som der ved opståen af indgreb via internettet på Weishaupt varmeanlægget med hjælp af WCM-COMs (og i givet fald WCM-COM App.). Ved styring af Deres varmeanlæg udelukkende via Deres lokale LAN eller WLAN bliver der ikke transmitteret nogen personrelaterede data til Weishaupt.

3. Indsamling og bearbejdning af personrelaterede data

3.1 Med WCM-COM og i givet fald App'en kan De via internettet, indstille overvåge og styre Deres -weishaupt- varmesystem. Internetforbindelsen bliver kun oprettet på Deres foranledning. Vælger De denne option, bliver De dernæst bedt om at indtaste et ID til identificering.
Endeligt bliver der midlertidigt registreret og gemt følgende data på -weishaupt- serveren:

  • Deres IP-adresse (den bliver ikke gemt længere end 7 dage),
  • dato og adgangens varighed,
  • OS på deres telefon/tablet
  • det af Dem valgte kaldenavn
  • det ID, der er påkrævet for at logge på, og for tilkobling af appratet,
  • driftsform for Deres varmeanlæg (f.eks. normaldrift, sænkningsdrift) samt
  • setpunktsværdier, aktuelle værdier og tidsprogrammer.

Når De tager adgang på WCM-COM via App,Er der ekstra:

  • Deres IMEI, altså apparat-nummer, ved ioS apparater: er det UDID)
  • Deres kort-nummer (IMSI)

Der gemmes ikke Deres mobil-nummer, telefonens navn, steddata, eller specielle data fra Deres Smartphone

3.2 Derimod gemmer vi kun personlige data, når de har sendt dem til os, altså f.eks når De sender en medelelse. I dette tilfælde spørger vi om personrelaterede data, der er nødvendige for at opfylde denne service. Pligtangivelserne kendetegner vi med en stjernemarkering, alle øvrige angivelser deler De frivilligt med os.

4. Data indsamlingens formål

De ovennævnte data bliver udelukkende brugt til formålet, med mulighed for at udnytte tjenesterne (altså overvågning og styring af Deres -weishapt - varmeanlæg via internettet, download af updates, etc.)

5. Videregivelse af tredje part

5.1 Vi giver ikke Deres data videre til tredje part uden deres godkendelse,

5.2 Deres data bliver kun gemt og anvendt i Danmark / Tyskland. Der foregår ingen overdragelse til tredje part.

6. Samtykke

Skulle der i et enkelt tilfælde være brug for et samtykke, beder vi dem udtrykkeligt om tilladelse før overdragelse af data. Det kunne eksempelvis være i et tilfælde, hvor der er tekniske problemer med en App eller der er blevet sendt en fejlrapport til -weishaupt-.

7. Cookies og anvendelsesprofil.

Indenfor rammen af App findes en observation af Deres aktiviteter (tracking) til fremstilling af deres anvendelsespofil. Cookies kommer ved anvendelse af en App, ikke til anvendelse af en.

8. Sikkerhed

I dette tilfælde tilbyder -weishaupt- Dem, muligheden for at sende deres personlige data , og overdrage informationer krypteret til os. Denne kryptering beskytter datatrafikken mellem dem og vores webserver og beskytter mod misbrug, som kryptering bruger vi TLS (Transport Layer Security ) som er en anderkendt teknologi.

9. Information og kontakt

Selvfølgelig deler vi forespørgslen med dem, om og hvilke personrelaterede data De ønsker gemt hos os. Hertil er der kun nødvendigt med en kort meddelelse til: app-support@weishaupt.de

Sie suchen einen Weishaupt Fachbetrieb in
Ihrer Nähe?

Hier finden Sie Ihren Weishaupt Fachbetrieb
Suchen

Sie wünschen eine persönliche Beratung durch einen Weishaupt Fachmann?