Prohlášení o ochraně údajů pro používání komunikačního modulu WCM-COM a také příp. příslušných App (verze iOS a Android)

S komunikačním modulem WCM-COM jste v situaci, která vám umožňuje provést nastavení na vašem topném systému Weishaupt. Předpokladem je, že jste připojeni se svým koncovým přístrojem (PC, Smartphone, Tablet) pomocí internetu nebo pomocí (V)LAN s WCM-COM. Nastavení můžete také provést pomocí App pro WCM-COM. Přitom mohou být napadeny osobní údaje. Dodržování zákona o ochraně údajů a tím ochrana vašich osobních údajů je důležitým zájmem firmy Weishaupt. Jaké údaje shromažďujeme a co  podnikneme pro ochranu vašich údajů, vám rádi níže vysvětlíme.

1. Které údaje zpracováváme, jak dlouho a za jakým účelem

1.1 Používání WCM-COM

Rozsah zpracování.  S WCM-COM a příp. App můžete pomocí místní sítě přip. internetu kontrolovat a ovládat nastavení vašeho topného systému Weishaupt. Připojení k internetu je povedeno pouze na vaši žádost. Zvolíte-li tuto možnost, budete nejprve požádáni o zadání vašeho ID pro autentizaci. Následně se při vaší registraci na Weishaupt-server registrují a ukládají tyto údaje:

 • Vaše IP-adresa (kterou však máme uloženu ne delší dobu než 7 dní),
 • Datum a doba přístupu,
 • Operační systém vašeho koncového přístroje,
 • Vámi zvolená přezdívka,
 • ID, které, které je zapotřebí k autentizaci a ke spojení přístroje,
 • Druh provozu vašeho vytápění (např. Normální provoz, snížený provoz),jakož i
 • Požadované hodnoty, skutečné hodnoty a časové programy.

Pokud jste použili App k přístupu na WCM-COM, navíc:

 • Vaše IMEI, tedy číslo přístroje (u iOS přístrojů: UDID), a
 • Vaše číslo karty (IMSI).

Nejsou ukládány číslo vašeho mobilního telefonu, název vašeho telefonu, údaj o vaší poloze nebo jiné údaje z vašeho Smartphone.

Osobní údaje můžeme dále uložit pouze tehdy, pokud byste nám tyto poslal z vlastního podnětu, tedy např. pokud byste nám sdělení poslal. V těchto případech se ptáme na určité osobní údaje, které jsou pro splnění služby nezbytné. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou, všechny ostatní informace nám sdělujete dobrovolně.

Vaše data nebudou předávána třetí straně.

Účel a právní základ.  Výše uvedené údaje se shromažďují výlučně pro účely analýzy využití způsobu služby (jako: kontrola a ovládání Vaší topné soustavy Weishaupt přes internet, stahování aktualizací, atd.), nebo k zodpovězení otázek ohledně servisu. Právní základ je tedy mezi námi uzavřená smlouva o využívání WCM-COM nebo App příp. v případě servisních otázek zachování našich oprávněných zájmů. V rámci zde popsaného účelu leží také náš oprávněný zájem na zpracování údajů.

Doba uložení. Vaše údaje můžeme uložit až na tři roky od konce roku, ve kterém buď (1) definitivně ukončíte používání WCM-COM nebo (2) vypovíte smlouvu o užívání nebo (3) definitivně ukončíme podporu App. IP adresy mažeme po uplynutí sedmi dnů.

1.2 Hlášení poruchy

Rozsah zpracování.  Pokud došlo k technickým problémům s App, automaticky se generuje hlášení poruchy. Toto obsahuje tyto údaje: operační systém vašeho koncového přístroje a verzi, typ přístroje, přihlašovací údaje. Tyto údaje jsou nám odeslány, když stisknete knoflík „Odeslat hlášení poruchy“. Pokud sdělené údaje vykazují osobní spojitost, je tato bezprostředně po předání odstraněna.

Účel a právní základ.  Údaje jsou zpracovávány, aby nám umožnily rozvíjení App a odstraňování poruch. Anonymizované údaje jsou ukládány pro statistické účely. Zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu, který je získán prostřednictvím vyskakovacího okna při nefunkčnosti App..

Doba uložení.  Anonymizované údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro dosažení účelu nutné. Obvykle k tomu dojde, pokud již vyvíjená App na operačním systému, na kterém se chyba vyskytla, není způsobilá k chodu.

2. Dotčená práva

Vaše práva jako dotčené strany jsou námi plně zajištěna. V následujícím textu stručně vysvětlíme, jaká práva to jsou:

2.1 Odmítnutí reklamy

Použití vašich údajů pro možné reklamní účely můžete kdykoli s účinností pro budoucnost odmítnout.

2.2 Odmítnutí souhlasu

Nám udělený souhlas ke zpracování osobních údajů můžete také kdykoli zrušit s účinností pro budoucnost.

2.3 Další práva

Pokud budeme zpracovávat osobní údaje o vás, máte právo za příslušných zákonných podmínek, s ohledem na osobní údaje dotyčného, na

 • informace, opravu či výmaz, jakož i
 • na omezení zpracování, na námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.

Máte také právo, stěžovat si u dozorového orgánu ochrany údajů na zpracování vašich osobních údajů, např. u úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

3. Bezpečnost

Weishaupt vám nabízí v případech, kdy nám pošlete osobní údaje možnost přenášet zašifrované informace. Toto zabezpečení chrání důvěrnost výměny údajů mezi vámi a naším webovým serverem a pomáhá, aby nedošlo ke zneužití údajů např. prostřednictvím odposlechu. Jako techniku zabezpečení realizujeme TLS (Transport Layer Security). Jedná se o uznávanou a široce rozšířenou technologii.

4. Kontakt

Zodpovědný ve smyslu nařízení ochrany osobních údajů je:

WEISHAUPT s.r.o
Strašnická 3177/1c
102 00  Praha 10, Záběhlice
Telefon: +420 272 652 142
Internet:  www.weishauptcz.cz

Máte-li speciální dotazy na téma ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na naše oddělení ochrany údajů:

E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de

Vaše otázky neprodleně vyřídíme a okamžitě vám sdělíme, jaká opatření jsme přijali.

 

Up