Adatvédelmi nyilatkozat a WCM-COM kommunikációs modul, valamint adott esetben a kapcsolódó (iOS és Android verziójú) mobilalkalmazás használatához

A WCM-COM kommunikációs modul segítségével beállításokat végezhet -weishaupt- fűtési rendszerén. Ennek feltétele, hogy végfelhasználói készülékét (PC, mobiltelefon) az interneten vagy (W)LAN-on keresztül összekapcsolja a WCM-COM kommunikációs modullal. A beállításokat a WCM-COM kommunikációs modulhoz tartozó mobilalkalmazással is elvégezheti. Ennek során személyes adatokra is szükség lehet. A -weishaupt- nagy hangsúlyt fektet az adatvédelmi törvények betartására és ezáltal az Ön személyes adatainak védelmére. A következőkben bemutatjuk, milyen adatokat gyűjtünk és milyen intézkedéseket hozunk adatainak védelme érdekében.

1 Milyen adatokat kezelünk, mennyi időre és milyen célból

1.1 A WCM-COM használata

Az adatkezelés terjedelme. A WCM-COM kommunikációs modullal és adott esetben a mobilalkalmazással egy helyi hálózaton, illetve az interneten keresztül felügyelheti és vezérelheti -weishaupt- fűtési rendszerének beállításait. Ezek csak az Ön kezdeményezésére csatlakoznak az internethez. Ha így dönt, akkor először arra kérjük, hogy adjon meg egy azonosítót a hitelesítéshez. Ezt követően a következő adatokat rögzítjük és tároljuk átmenetileg a -weishaupt- szerverein:

 • IP-címét (amelyet azonban legfeljebb 7 napig tárolunk),
 • a hozzáférés dátumát és időtartamát,
 • a végfelhasználói készülékére telepített operációs rendszer fajtáját,
 • az Ön által megadott egyedi nevet (azonosítót),
 • a hitelesítéshez és a készülékek összekapcsolásához szükséges azonosítót,
 • fűtésének üzemmódját (pl. normál üzem, csökkentett üzem), valamint
 • a referenciaértékeket, tényleges értékeket és időprogramokat.

Ezenkívül, ha a mobilalkalmazás segítségével fér hozzá a WCM-COM kommunikációs modulhoz:

 • IMEI-számát, azaz készülékazonosító számát (iOS-t futtató készülékek esetében az UDID-t) és
 • SIM-kártyájának azonosítóját (IMSI).

Nem tároljuk el mobiltelefonszámát, telefonjának nevét, a helymeghatározási adatokat és az okostelefonján található egyéb adatokat.

Ezenkívül csak akkor tárolunk személyes adatokat, ha önként juttatja el azokat nekünk, például amikor üzenetet küld nekünk. Ilyen esetben csak akkor kérjük el bizonyos személyes adatait, ha azok szolgáltatásunk nyújtásához szükségesek. Ehhez kapcsolódóan csillaggal jelöljük a kötelezően megadandó adatokat, minden egyéb adatot önkéntesen oszt meg velünk.

Adatait nem adjuk tovább harmadik félnek.

Cél és jogalap. A fent nevezett adatokat kizárólag annak érdekében rögzítjük, hogy lehetővé tegyük a szolgáltatás (azaz -weishaupt- fűtési rendszerének interneten keresztüli felügyelete, frissítések letöltése stb.) igénybevételét, vagy megválaszolhassuk szervizzel kapcsolatos megkeresését. A jogalap tehát a WCM-COM, illetve a mobilalkalmazás használata érdekében velünk megkötött szerződés, illetve szervizre vonatkozó megkeresés esetén jogos érdekeink védelme. A fent nevezett célhoz hozzátartozik az adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdekünk is.

A tárolás időtartama. Adatait annak az évnek a végétől számított legfeljebb három évig tároljuk, amelyben vagy (1) véglegesen befejezi a WCM-COM használatát, vagy (2) felmondja az ehhez tartozó felhasználási szerződést, vagy (3) véglegesen befejezzük a mobilalkalmazás támogatását. Az IP-címeket hét nap elteltével töröljük.

1.2 Hibajelentések

Az adatkezelés terjedelme. Ha technikai probléma merül fel a mobilalkalmazással kapcsolatban, a szoftver automatikusan létrehoz egy hibajelentést. Ez a következő adatokat tartalmazza: a végfelhasználói készülékére telepített operációs rendszer fajtáját és verzióját, a készüléktípust és a naplófájlokat. Ezek az adatok akkor jutnak el hozzánk, ha megnyomja a „Hibajelentés küldése” gombot. Amennyiben ezek az adatok összekapcsolhatók egy személlyel, akkor közvetlenül az adatátvitel után eltávolítjuk ezt a kapcsolatot.

Cél és jogalap. Az adatokat azért kezeljük, hogy továbbfejleszthessük a mobilalkalmazást és elháríthassuk a hibát. Az anonimizált adatokat statisztikai célokból tároljuk. Az adatkezelés az Ön beleegyezése alapján történik, amelyet egy felugró ablakban kérünk Öntől, amikor „lefagy” a mobilalkalmazás.

A tárolás időtartama. Az anonimizált adatokat töröljük, amint már nem szükségesek a cél eléréséhez. Ez általában akkor következik be, ha a továbbfejlesztett mobilalkalmazás már nem futtatható azon az operációs rendszeren, amelyen a hiba jelentkezett.

2 Az érintett jogai

Teljes körűen szavatoljuk az Ön, mint érintett jogait. A továbbiakban röviden bemutatjuk, mely jogokról van szó:

2.1 Reklám kifogásolásának joga

Adatainak esetleges reklám célú felhasználását bármikor kifogásolhatja jövőbeli hatállyal.

2.2 Hozzájárulás visszavonásának joga

A személyes adatok általunk való kezelésére vonatkozó hozzájárulását szintén bármikor visszavonhatja jövőbeli hatállyal.

2.3 További jogok

Ha Önhöz tartozó személyes adatokat kezelünk, akkor az Önt érintő személyes adatokra vonatkozó mindenkori törvényi előfeltételek értelmében joga van

 • tájékoztatásra, helyesbítésre vagy törlésre, valamint
 • az adatkezelés korlátozására, az adatkezelés kifogásolására és az adathordozhatóságra.

Ezenkívül joga van panaszt emelni személyes adatainak általunk való kezelése ellen egy adatvédelmi hatóságnál, például a mi esetünkben illetékes felügyeleti hatóságnál, Baden-Württemberg adatvédelemért és tájékozódási szabadságért felelős tartományi megbízottjánál.

3 Biztonság

A -weishaupt- lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy titkosítva továbbítsa az információkat azokban az esetekben, amikor személyes adatok küld el nekünk. Ez a titkosítás megvédi az Ön készüléke és a mi webszervereink közötti adatcsere bizalmas voltát és segít megelőzni az adatokkal való visszaélést, például lehallgatás útján. Titkosítási technikaként a TLS (Transport Layer Security) protokollt alkalmazzuk. Ez egy elismert és széles körben használt technika.

4 Kapcsolat

Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében:

Max Weishaupt GmbH
Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
Telefon: +49 7353 83-0
Honlap: www.weishaupt.de

Kifejezetten az adatvédelemmel kapcsolatos kérdései esetén, kérjük, forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz:

E-mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de

Kéréseit azonnal feldolgozzuk és tájékoztatjuk Önt az általunk tett intézkedésekről

Up