Personvernregler for bruk av kommunikasjonsmodulen WCM-COM så vel som om nødvendig app (iOS og Android-versjonen)

Med kommunikasjonsmodulen WCM-COM kan du tilpasse ditt varmesystem. Dette krever at du kobler din terminal (PC, mobiltelefon) via Internett eller via (W) LAN med WCM-COM. Du kan også gjøre innstillingene ved hjelp av app til WCM-COM. Dette kan være personlige data. Overholdelse av databeskyttelsesloven og dermed beskyttelsen av dine personopplysninger er for -weishaupt – en viktig sak. Hvilke data vi samler inn og hva vi gjør for å beskytte dataene, vil vi gjerne forklare deg nedenfor.

1    Hvilke data behandler vi, hvor lenge og for hvilken hensikt

1.1 Bruk av WCM-COM

Omfanget av behandlingen. Med WCM-COM og, om nødvendig, app, kan du overvåke og kontrollere innstillingene til ditt varmeanlegg via et lokalt nettverk eller Internett. En internettforbindelse vil kun bli gjort på forespørsel. Hvis du velger dette alternativet, blir du først bedt om å skrive inn en ID for godkjenning. Deretter blir følgende data midlertidig samlet og lagret på -weishaupt- servere:

• Din IP-adresse (som vi ikke lagrer i mer enn 7 dager),

• dato og varighet av tilgang,

• operativsystemet på enheten din,

• kallenavnet du har valgt,

• IDen som kreves for å autentisere og parre enheter

• Driftsmodus for oppvarming (for eksempel normal drift, tilbakeslagsmodus), samt

• Settpunkter, faktiske verdier og tidsprogrammer.

Hvis du får tilgang til WCM-COM via app, i tillegg:

• IMEI, dvs. enhetens nummer (for iOS-enheter: UDID) og

• Kortnummeret ditt (IMSI).

Mobiltelefonnummeret ditt, navnet på telefonen din, posisjonsdata eller andre data på smarttelefonen, blir ikke lagret.

I tillegg lagrer vi bare personopplysninger hvis du sender det til oss selv, f.eks. hvis du sender oss en melding. I disse tilfellene ber vi deg om visse personopplysninger som er nødvendige for å utføre tjenesten. Den obligatoriske informasjonen er merket med en stjerne, all annen informasjon du forteller oss frivillig.

Dine data vil ikke bli offentliggjort til tredjeparter.

Formål og rettslig grunnlag.

De ovennevnte data samles utelukkende for det formål å bruke tjenesten (f.eks.: overvåke og kontrollere -weishaupt- varmesystem via internett, laste ned oppdateringer, etc.) for å tillate eller å svare på serviceforespørsler. Det rettslige grunnlaget er derfor avtalen mellom oss avtale om bruk av WCM-COM eller app eller i tilfelle av serviceforespørsler for å beskytte våre legitime interesser. I det nettopp nevnte formål ligger vår legitime interesse for databehandling.

Varighet av lagring. Vi lagrer dine data før tre år etter utløpet av det år som enten (1) du til slutt gi opp bruken av WCM-COM eller (2) ellers si opp lisensavtalen det eller (3) vi endelig slutte å støtte programmet. IP-adresser slettes etter syv dager.

1.2 feilrapporter

Omfanget av behandlingen. Hvis det oppstår tekniske problemer med app, genereres en feilrapport automatisk. Den inneholder følgende data: operativsystemet til enheten din og versjon, enhetstype, loggfiler. Disse dataene blir sendt til oss når du trykker på knappen "Send feilrapport". Så vidt de overførte dataene har en personlig referanse, fjernes dette umiddelbart etter overføring.

Formål og rettslig grunnlag. Dataene behandles for å tillate oss å videreutvikle app og feil søke. De anonyme dataene lagres av oss for statistiske formål. Behandling er underlagt ditt samtykke, som vil bli hentet via en pop-up når app har krasjet.

Varighet av lagring. De anonymiserte dataene blir slettet så snart det ikke lenger er nødvendig for formålet. Dette skjer vanligvis når den avanserte app ikke lenger er kjørbar på operativsystemet hvor feilen oppstod.

2 Brukers rettigheter

Dine rettigheter som offer blir fullstendig garantert av oss. I det følgende forklarer vi kort hvilke rettigheter disse er:

2.1 Reklame

Du kan motsette seg bruken av dine data til enhver form for reklame når som helst med fremtidig effekt.

2.2 Tilbakekalling av samtykke

Du kan også til enhver tid trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger med virkning for fremtiden.

2.3 Andre rettigheter

Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett under de respektive juridiske forhold angående personopplysninger om deg

• Informasjon, korreksjon eller sletting, også

• Begrensning av behandling, motsetning til behandling og dataportabilitet.

Du har også rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet om behandling av dine personopplysninger av oss, for eksempel tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for oss, landkommisjonen for databeskyttelse og informasjonsfrihet Baden-Württemberg.

3 sikkerhet

-weishaupt - gir deg muligheten til å overføre informasjonen kryptert i tilfeller der du sender personlig informasjon til oss. Denne krypteringen beskytter konfidensialiteten til datautvekslingen mellom deg og vår webserver og bidrar til å forhindre misbruk av dataene, f.eks. å forhindre ved å lytte. Som krypteringsteknologi bruker vi TLS (Transport Layer Security). Det er en anerkjent og mye brukt teknikk.

4 Kontakt

Personen som er ansvarlig i henhold til alminnelig databeskyttelsesforskrift er:

Max Weishaupt GmbH

Max-Weishaupt-Straße 14

88477 Schwendi

Telefon: +49 7353 83-0

Internett: www.weishaupt.de

Hvis du har spesielle spørsmål om databeskyttelse, vennligst send dem til vår databeskyttelsesansvarlig:

E-post: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de

Vi vil behandle dine forespørsler umiddelbart og fortelle deg hvilken handling vi har tatt.

Up