Oświadczenie o ochronie danych osobowych dot. użytkowania modułu komunikacyjnego WCM-COM i ewentualnie innych związanych z tym aplikacji (wersja na iOS i Androida)

Przy pomocy modułu komunikacyjnego WCM-COM mogą Państwo dokonywać ustawień w swoim systemie grzewczym firmy Weishaupt. W tym celu muszą Państwo połączyć się przy pomocy swojego urządzenia końcowego (PC, telefon komórkowy) przez Internet lub prze (W)LAN z WCM-COM. Dokonywanie ustawień możliwe jest również dzięki aplikacji obsługującej WCM-COM. Mogą przy tym pojawić się dane osobowe. Przestrzeganie ustaw o ochronie danych osobowych i tym samym ochrona Państwa danych osobowych jest dla firmy Weishaupt bardzo ważną kwestią. Poniżej postaramy się Państwu wyjaśnić, jakie dane pobieramy i w jaki sposób chronimy Państwa dane.

1    Jakie dane przetwarzamy, jak długo i w jakim celu

1.1 Korzystanie z WCM-COM

Zakres przetwarzania. Korzystając z WCM-COM i ewentualnie aplikacji mogą Państwo przez lokalną sieć lub przez Internet monitorować i sterować ustawieniami swojego systemu grzewczego firmy Weishaupt. Połączenie z Internetem następuje wyłącznie na Państwa żądanie. W przypadku wybrania tej opcji zostaną Państwo najpierw poproszeni o wprowadzenie numeru identyfikacyjnego w celu uwierzytelnienia. Następnie podczas Państwa rejestracji na serwerach Weishaupta są pobierane i zapisywane następujące dane:

 • Państwa adres IP (który przechowujemy jednakże maksymalnie przez 7 dni)
 • data i czas trwania dostępu
 • system operacyjny Państwa urządzenia końcowego
 • wybrana przez Państwa nazwa (nick)
 • numer identyfikacyjny potrzebny do uwierzytelnienia i sparowania urządzeń
 • tryb pracy Państwa ogrzewania (np. tryb normalny, tryb automatyczny) oraz
 • wartości zadane, wartości rzeczywiste i programy czasowe.

 

Jeżeli dostęp do WCM-COM uzyskują Państwo korzystając z aplikacji, to dodatkowo:

 • Państwa IMEI, a więc numer urządzenia (w przypadku urządzeń iOS: UDID)
 • numer Państwa karty (IMSI).           

 

Zapis nie obejmuje Państwa numeru komórkowego, nazwy Państwa telefonu, informacji lokalizacyjnych lub innych danych z Państwa smartfonu. 

Poza tym zapisujemy dane osobowe tylko wtedy, jeżeli prześlą je nam Państwo z własnej inicjatywy, a więc np., gdy wyślą nam Państwo zawiadomienie. W takich przypadkach zapytamy Państwa o konkretne dane osobowe niezbędne do wykonania obsługi. Informacje obowiązkowe oznaczamy przy tym gwiazdką, wszelkie pozostałe informacje przekazują nam Państwo dobrowolnie.

Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

 

Cel i podstawa prawna. Powyższe dane są pobierane w celu umożliwienia korzystania z oferowanych usług (a więc: monitorowania i sterowania Państwa instalacją grzewczą firmy Weishaupt przez Internet, pobierania aktualizacji itd.) oraz odpowiadania na zapytania serwisowe. Podstawę prawną stanowi zatem nasza umowa o użytkowaniu WCM-COM bądź aplikacji bądź w przypadku zapytań serwisowych nasz uzasadniony interes. Nasz uzasadniony interes związany z przetwarzaniem danych dotyczy także opisanej powyżej sytuacji.

Okres przechowywania.  Państwa dane przechowujemy maksymalnie przez trzy lata po zakończeniu roku, w którym (1) albo ostatecznie zaniechano użytkowania WCM-COM albo (2) wypowiedzieli Państwo umowę o użytkowaniu albo (3) definitywnie zaprzestaliśmy wspierania aplikacji. Adresy IP wygasają po upływie siedmiu dni.

1.2 Raporty o błędach

Zakres przetwarzania. W razie technicznych problemów z aplikacją generowany jest automatycznie raport o błędach. Raport zawiera następujące dane: system operacyjny Państwa urządzenia końcowego i wersję, rodzaj urządzenia, logi. Dane te są przesyłane do nas po naciśnięciu przez Państwa przycisku „Wyślij raport o błędach”. Jeżeli przesłane dane zawierają informacje osobowe, zostaną usunięte bezpośrednio po przesłaniu.

Cel i podstawa prawna. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie nam rozwijania aplikacji oraz eliminowania błędów. Dane zanonimizowane są gromadzone przez nas do celów statystycznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody uzyskanej dzięki funkcji Pop-up w razie zawieszenia się aplikacji.

Okres przechowywania. Dane zanonimizowane zostają usunięte, jeżeli nie są już potrzebne do osiągnięcia celu. Z reguły dzieje się tak w sytuacji, gdy zaktualizowana aplikacja nie współpracuje już z systemem operacyjnym, w którym pojawił się błąd.  

 
2 Prawa osób udostępniających swoje dane

W pełni gwarantujemy Państwa prawa jako osób udostępniających swoje dane. Poniżej objaśniamy w skrócie, których praw to dotyczy:

2.1 Sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych do celów reklamowych obowiązujący także na przyszłość.

2.2 Cofnięcie zgody

W każdej chwili mogą Państwo także cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzania danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

2.3 Inne prawa

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe, to z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych dotyczących Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • informacji, korekty lub usunięcia, oraz
 • do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do możliwości przesyłania danych.

Oprócz tego mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do organu nadzoru ochrony danych, np. do organu nadzoru właściwego dla naszej firmy, Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.

3 Bezpieczeństwo

W przypadkach, w których przesyłają nam Państwo dane osobowe, oferujemy Państwu możliwość przekazywania danych w postaci szyfrowanej. Takie szyfrowanie chroni poufność wymiany danych pomiędzy Państwem a naszym serwerem www i pomaga zapobiegać nadużywaniu danych np. poprzez przechwytywanie. Korzystamy tutaj z technologii szyfrowania TLS (Transport Layer Security). Chodzi przy tym o uznaną i powszechnie używaną technologię.


4 Kontakt

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych jest:

Max Weishaupt GmbH
Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
E-Mail: info@weishaupt.de
Telefon: +49 7353 83-0
Internet: www.weishaupt.de
 

W razie szczegółowych zapytań dotyczących ochrony danych proszę zwracać się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych:

E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de
 

Bezzwłocznie zajmiemy się Państwa zapytaniem i powiadomimy Państwa o podjętych przez nas działaniach.

 

Up