Izjava o zasebnosti podatkov za koriščenje komunikacijskega modula WCM-COM ter po potrebi pripadajoča aplikacija (iOS in Android verzija)

Komunikacijski modul WCM-COM vam nudi možnost, da izvedete nastavitve na vašem Weishaupt ogrevalnem sistemu. Pogoj je, da vašo končno napravo (PC, pametni telefon, tablica) povežete prek interneta ali (W)LAN z WCM-COM. Nastavitve lahko spremenite tudi s pomočjo aplikacije za WCM-COM. Upoštevanje zakonov zasebnih podatkov ter s tem zaščita vaših osebnih podatkov je Weishauptu zelo pomembno. Katere podatke zajemamo in kaj naredimo za zaščito vaših podatkov, vam želimo objasniti v sledečem tekstu.

1         Katere podatke obdelujemo, kako dolgo in s kakšnim namenom

1.1       Uporaba

Obseg obdelave. Z WCM-COM in po potrebi z aplikacijo lahko prek lokalne mreže oz. interneta nadzorujete in krmilite nastavitve vašega Weishaupt ogrevalnega sistema. Internetna povezava je vzpostavljena samo na vašo zahtevo. Pri izbiri te opcije dobite sprva zahtevo za vnos ID številke za identifikacijo. Takoj nato se pri vaši registraciji na Weishaupt strežnikih zajamejo in shranijo sledeči podatki:

 

  • ­   vaš IP naslov
  • ­  datum in trajanje vašega dostopa
  • ­  operacijski sistem vaše naprave
  • ­  vaše izbrano ime vašega Weishaupt ogrevalnega sistema
  • ­  serijska številka vaše sistemske naprave, ki je potrebna za avtentikacijo na WEM-Portalu
  •   način obratovanja vašega ogrevalnega sistema (npr. normalno obratovanje, znižano obratovanje), ter
  •  želena vrednost, dejanska vrednost in časovni programi

            Dodatno, če dostopate prek aplikacije do WEM-Portal:

­           vaša IMEI, torej številka naprave, (pri iOS napravah: UDID)

­           vaša številka kartice (IMSI).

Vaša mobilna telefonska številka, naziv vašega telefona, podatki o lokaciji ali ostali podatki vašega pametnega telefona se ne shranjujejo.

Polega tega shranjujemo vaše osebne podatke samo takrat, kadar nam jih pošljete, kot npr. če nam pošljete sporočilo. V teh primerih vaš vprašamo po specifičnih osebnih podatkih, ki so potrebni za izvršitev storitve. Obvezni podatki bodo označeni z zvezdico, vse ostale podatke nam posredujete prostovoljno.

Vaše podatke ne bomo posredovali tretjim osebam.

Namen in pravna osnova. Zgoraj navedeni podatki so zajeti zgolj zato, da je omogočeno izvrševanje storitev (torej: nadzor in krmiljenje vašega Weishaupt ogrevalnega sistema prek interneta, prenos posodobitev itd.) ali odgovarjanje na vzdrževalna povpraševanja. Pravna osnova je torej sklenjena pogodba z nami za koriščenje WCM-COM oz. aplikacije oz. v primeru vzdrževalnih povpraševanj varstvo naših legitimnih interesov. V tem opisanem namenu leži naš legitimen interes.

Čas shranjevanja. Vaše podatke shranjujemo do 3 lete po koncu leta, v katerem bodisi (1) dokončno prenehate uporabljati WCM-COM ali (2) prekinete pogodbo ali pa (3) se prekine podpora aplikacije. IP naslove zbrišemo po preteku 7 dni.

1.2       Poročila o napakah

Obseg obdelave. Če pride do tehničnih problemov pri aplikaciji, se samodejno ustvari poročilo o napaki. To vsebuje sledeče podatke: operacijski sistem vaše naprave in verzija, tip naprave, dnevnik dogodkov. Ti podatki so posredovani do nas, ko pritisnete gumb „Pošlji poročilo o napakah“. V kolikor imajo posredovani podatki osebne informacije se le-te nemudoma izbrišejo po prenosu.

Namen in pravna osnova. Podatki se obdelujejo zaradi nadaljnjega razvoja aplikacije ter odstranitev morebitnih napak. Podatki so anonimni in se shranjujejo zgolj zaradi statističnih namenov. Obdelava sledi na podlagi vašega soglasja prek pojavnega okna, ko se aplikacija zasilno zaustavi.

Čas shranjevanja. Anonimni podatki se zbrišejo, takoj ko niso več potrebni za doseganje namena vašega dostopa. Običajno se to izvede, kadar nadaljnjo razvita aplikacija na operacijskem sistemu, kjer se je pojavila napaka, ni več primerna za uporabo.

2          Pravice uporabnika

Vaše pravice so obsežno jamčene tudi iz naše strani. V nadaljnjem bomo objasnili, katere so te pravice:

2.1       Ugovor oglaševanju

            Uporabo vaših podatkov za namene oglaševanja lahko kadarkoli prekličete.

2.2       Preklic privolitve

            Tudi privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete.

2.3       Nadaljnje pravice

Kadar obdelujemo osebne podatke imate v okvirju pravnih predpostavk vezane na osebne podatke pravico do:

- informacij, pooblastil ali brisanja, ter

- omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosu podatkov.

Poleg tega imate pravico, da se pritožite pri pristojnem uradu za varstvo podatkov glede uporabe vaših osebnih podatkov.

3          Varnost

Nudimo vam možnost kodiranega prenosa podatkov, kadar nam pošiljate osebne podatke. Kodiranje je zaščita zaupnih podatkov pri izmenjavi podatkov med vami in našim spletnim strežnikom, kar prepreči zlorabo podatkov npr. s prisluškovanjem. Kot tehniko kodiranja uporabljamo TLS (Transport Layer Security). Tukaj gre za priznano in zelo razširjeno tehniko.

4          Kontakt

            Odgovorni v smislu varstvo podatkov osnovne uredbe:

Max Weishaupt GmbH

Max-Weishaupt-Straße 14

88477 Schwendi

E-Mail: info@weishaupt.de

Telefon: +49 7353 83-0

Internet: www.weishaupt.de

Če imate posebna vprašanja na temo varstvo podatkov se prosim obrnite na našo odgovorno osebo za varstvo podatkov:

E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de

Vaša vprašanja bomo nemudoma obdelali ter vam javili, katere ukrepe bomo izvedli

Up