Databeskyttelseserklæring for brug af kommunikationsmodulet WCM-COM samt i forbindelse med brug af den tilhørende App (iOS- og Android-versionen)

Med kommunikationsmodulet WCM-COM kan du foretage tilpasninger af dit -weishaupt- varme-system. Dette kræver, at du parrer din enhed (PC, mobiltelefon) med WCM-COM via internettet eller via (W)LAN. Du kan også foretage indstillingerne ved hjælp af den tilhørende App til WCM-COM. Dette kan være personlige data. Overholdelse af databeskyttelseslovgivningen og dermed beskyttelsen af dine personoplysninger er af stor vigtighed for -weishaupt. Hvilke data vi ind­samler og hvad vi gør for at beskytte dine data, vil vi gerne forklare dig nedenfor.

1. Hvilke data behandler vi, hvor længe og til hvilket formål

1.1 Brug af WCM-COM

Omfanget af behandlingen. Med WCM-COM, og eventuelt den tilhørende App, kan du overvåge og kontrollere indstillingerne for dit – weishaupt- varmesystem via et lokalt netværk eller internettet. En internetforbindelse vil kun blive foretaget på din anmodning. Hvis du vælger denne indstilling, bliver du først bedt om at indtaste et ID til godkendelse. Derefter indsamles og opbevares følgende data midlertidigt på -weishaupt- servere:

 • Din IP-adresse (som vi ikke gemmer i mere end 7 dage),
 • dato og varighed for adgangen,
 • operativsystemet på din enhed,
 • kaldenavnet du valgte,
 • det ID, der kræves for at godkende og parre enheder,
 • driftstilstand for din opvarmning (f.eks. normal drift, tilbageslagsmodus), samt
 • setpunkter, faktiske værdier og tidsprogrammer.

Hvis du har adgang til WCM-COM via den tilhørende App, desuden:

 • Din IMEI, dvs. enhedens nummer (til iOS-enheder: UDID) og
 • dit kortnummer (IMSI).

Dit mobilnummer, navnet på din telefon, placeringsdata eller andre data på din smartphone bliver ikke gemt.

Derudover lagrer vi kun personlige data, hvis du sender det til os, f.eks. hvis du sender os en besked. I disse tilfælde beder vi dig om visse personlige data, der er nødvendige for udførelsen af tjenesten. De obligatoriske oplysninger er markeret med en stjerne, alle andre oplysninger afgives frivilligt.

Dine data vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Formål og retsgrundlag. De ovennævnte data indsamles udelukkende med det formål at muliggøre brugen af tjenesten (dvs. overvågning og styring af dit -Weishaupt- varmesystem via internettet, download af opdateringer osv.) eller for at kunne besvare serviceanmodninger. Retsgrundlaget er derfor den kontrakt, der er indgået mellem os for brug af WCM-COM eller den tilhørende App eller, når det gælder serviceanmodninger, bevarelsen af vores legitime interesser. I det netop nævnte formål ligger vores legitime interesse for databehandling.

Varighed af opbevaring. Vi lagrer dine data indtil tre år efter udgangen af det år, hvor enten (1) du sidst har anvendt WCM-COM eller (2) du opsiger brugeraftalen eller (3) vi stopper med at understøtte den tilhørende App. IP-adresser slettes efter syv dage.

 

1.2 Fejlrapporter

Omfanget af behandlingen. Hvis der opstår tekniske problemer med App’en, genereres der automatisk en fejlrapport. Den indeholder følgende data: operativsystemet til din enhed og version, enhedstype, logfiler. Disse data vil blive sendt til os, når du trykker på knappen "Send fejlrapport". For så vidt som de overførte data har en personlig reference, fjernes dette umiddelbart efter transmission.

Formål og retsgrundlag. Dataene behandles, så vi kan videreudvikle App’en og foretage fejlfinding. De anonyme data lagres af os til statistiske formål. Behandling er underlagt dit samtykke, som opnås via en pop-up, når App’ens vindue uventet lukker ned

Varighed af opbevaring. De anonymiserede data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet. Dette sker normalt, når den avancerede App ikke længere er ekse­kverbar på operativsystemet, hvor fejlen opstod.

2 Registreredes rettigheder

Dine rettigheder som registreret er fuldt ud garanteret af os. I det følgende forklarer vi kort hvilke rettigheder disse er:

2.1 Frasigelse af brug af data til markedsføringsformål

Du kan til enhver tid frasige dig brugen af dine data til enhver form for markedsføringsformål fremadrettet.

2.2 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til fremtidig behandling af person­oplysninger.

 

2.3 Andre rettigheder

Når vi behandler personlige oplysninger om dig, har du ifølge de respektive lovkrav vedrørende dine personlige data desuden en ret til:

 • Oplysning samt korrektion eller sletning.
 • Begrænsning af behandling, indsigelse mod behandling og dataportabilitet.

Du har også ret til at klage til en tilsynsførende for databeskyttelse om behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, ”Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg” (dvs. den ansvarlige instans for databeskyttelse og informationsfrihed i Baden-Württemberg).

3 Sikkerhed

--weishaupt - giver dig mulighed for at sende oplysningerne krypteret i tilfælde, hvor du sender personlige oplysninger til os. Denne kryptering beskytter fortroligheden af dataudvekslingen mellem dig og vores webserver og hjælper med at forhindre misbrug af dataene, f.eks. aflytning. Som krypteringsteknologi bruger vi TLS (Transport Layer Security). Dette er en anerkendt og udbredt teknik.

4 Kontakt

Den dataansvarlige som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning er:

Max Weishaupt GmbH
Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
Telefon: +49 7353 83-0
Internet: www.weishaupt.de

Hvis du har specifikke spørgsmål om databeskyttelse, bedes du kontakte vores databeskyttelses­ansvarlige:

E-mail: datenschutzbeauftragter @ weishaupt.de

Vi behandler dine henvendelser straks, og fortæller dig hvilke foranstaltninger vi har taget.

Up