Dataskyddsdeklaration för användning av WCM-COM-kommunikationsmodulen och i samband med användningen av den associerade App (iOS och Android-versionen)

Med WCM-COM-kommunikationsmodulen kan du göra anpassningar till ditt -weishaupt-värmesystem. Detta kräver att du kopplar din enhet (PC, mobiltelefon) med WCM-COM via Internet eller WLAN. Du kan också göra inställningarna med motsvarande App till WCM-COM. Det här kan vara personuppgifter. Överensstämmelse med dataskyddslagstiftningen och därmed skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för -weishaupt-. Vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör för att skydda dina data, skulle vi vilja förklara för dig nedan.

1 Vilka data behandlar vi hur länge och för vilket ändamål

1.1 Användning WCM-COM

Omfattningen av behandlingen. Med WCM-COM och eventuellt den tillhörande App kan du övervaka och kontrollera inställningarna för ditt värmesystem via ett lokalt nätverk eller på Internet. En internetanslutning kommer endast att göras på din förfrågan. Om du väljer det här alternativet kommer du först att bli ombedd att ange ett ID för godkännande. Följande data samlas sedan tillfälligt och lagras på -weishaupt- servrar:

 • Din IP-adress (som vi inte sparar i mer än 7 dagar).
 • Datum och varaktighet för åtkomst.
 • Operativsystemet på din enhet.
 • Ditt användarnamn, som ni anger.
 • Det ID, som krävs för att autentisera och para enheter.
 • Driftläge för uppvärmning (t.ex. normal drift, temperaturer, mm.).
 • Inställningar av börvärden, aktuella värden och tidsprogram.

Om du har tillgång till WCM-COM via tillhörande App, dessutom:

 • Din IMEI, dvs. enhetsnummer (för iOS-enheter: UDID).
 • Ditt kortnummer (IMSI).

Ditt mobilnummer, telefonens namn, platsdata eller annan data på din smartphone sparas inte.

Dessutom lagrar vi personuppgifter endast om du skickar det till oss, till exempel. om du skickar ett meddelande till oss. I dessa fall frågar vi dig om vissa personuppgifter som är nödvändiga för tjänsten. Den obligatoriska informationen är markerad med en asterisk, all annan information ges frivilligt.

Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Syfte och rättslig grund. Ovanstående uppgifter samlas in endast för att möjliggöra användningen av tjänsten (dvs. övervakning och hantering av ditt -Weishaupt- värmesystem via Internet, nedladdning av uppdateringar etc.) eller för att svara på serviceförfrågningar. Den rättsliga grunden är därför det avtal som ingås mellan oss för användning av WCM-COM eller dess App eller, när det gäller serviceanmälningar, bevarande av våra legitima intressen. För det ovan angivna syftet ligger vårt legitima intresse för databehandling.

Varaktighet för lagring. Vi lagrar dina data i tre år efter årets slut när antingen (1) du senast använde WCM-COM eller (2) du avslutar användaravtalet eller (3) vi slutar stödja den associerade App. IP-adresser raderas efter sju dagar.

1.2 Felrapporter

Omfattningen av behandlingen. Om det finns tekniska problem med Appen skapas en felrapport automatiskt. Den innehåller följande data: operativsystemet för din enhet och version, enhetstyp, loggfiler. Dessa data kommer att skickas till oss när du trycker på knappen "Skicka felrapport". I den utsträckning som den överförda data har en personlig referens, kommer den att tas bort omedelbart efter överföringen.

Syfte och rättslig grund. Uppgifterna bearbetas så att vi kan vidareutveckla appen och göra felsökning. Den anonyma data lagras av oss för statistiska ändamål. Behandling är föremål för ditt samtycke, erhållet via en popup när appens fönster oväntat stängs.

Varaktighet för lagring. De anonyma uppgifterna raderas så snart de inte längre är nödvändiga för ändamålet. Detta händer vanligtvis när Advanced App inte längre är tillgänglig på operativsystemet där felet inträffade.

2 Registrerade rättigheter

Dina rättigheter som registrerade är helt garanterade av oss. I det följande förklarar vi kort vilka rättigheter dessa är:

2.1 Radering av dataanvändning för marknadsändamål

Du kan när som helst säga upp användningen av dina uppgifter för någon form av marknadsföring i framtiden.

2.2 Återkallande av samtycke

Du kan också återkalla ditt samtycke till framtida behandling av personlig information när som helst.

2.3 Andra rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig, har du rätt till, i enlighet med de respektive lagkraven för dina personuppgifter:

 • Information samt korrigering eller radering.
 • Begränsning av behandlingen, invändning mot behandling och dataförlust.

Du har också rätt att överklaga till datatillsynsman om behandling av dina personuppgifter, till exempel den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss, "Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg" (dvs. det ansvariga dataskydds- och informationsbyrån i Baden-Württemberg).

3 Säkerhet

-weishaupt- tillåter dig att skicka informationen krypterad i fall där du skickar personlig information till oss. Denna kryptering skyddar konfidentialiteten för datautbyte mellan dig och vår webbserver och hjälper till att förhindra missbruk av data, till exempel. avlyssning. Som krypteringsteknik använder vi TLS (Transport Layer Security). Detta är en erkänd och allmänt använd teknik.

4 Kontakt

Datakontrollanten enligt definitionen i den allmänna databeskrivningsförordningen är:

Max Weishaupt GmbH
Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
Telefon: +49 7353 83-0
Internet: www.weishaupt.de

Om du har specifika problem med dataskyddet, vänligen kontakta vår datasäkerhetsansvarig:

E-post: datenschutzbeauftragter @ weishaupt.de

Vi kommer att behandla dina förfrågningar genast och berätta vilka åtgärder vi har vidtagit.v

Up